Velg en side

Grue Finnskog Idrettslag

”Sunn idrett for alle – fram for et godt idrettslig kameratskap”

Med dette mottoet ble idrettslaget stiftet 31. mai 1921. Laget har i gjennom alle årene siden stiftelsen hatt mange gode talenter inne fotball, friidrett og ski. Grue Finnskog idrettslag er med på å skape samhold og aktiviteter på Finnskogen.

Sommer

Aktivitetsplan

Turnnummer Tur Når Fremmøte
1 Stubbliberget rundt, ca. 3 km gåtur Tirsdag 21. april Iversplass kl. 18.00
2 Vakkasuo rundt, ca. 4 km gåtur Tirsdag 28. april Idrettsplassen kl. 18.00
3 Stier i Kongsrudberget m/Bagåsen, 4 km gåtur Tirsdag 5. mai Eldrehuset kl. 18.00
4 Gml. Skasbergsvegen – Multemyrvegen – ½-vegasvegen, ca. 4,5 km gåtur Tirsdag 12. mai Iversplass kl. 18.00
5 Rovdyrhula – Viertjerna – Rotnebergsvegen ca. 4,5 km gåtur Tirsdag 19. mai Finnskogparken kl. 18.00
6 Kongsrudberget rundt ca. 8 km gåtur Tirsdag 26. mai Idrettsplassen kl. 18.00
7 Aktiviteter på idrettsplassen. Det blir lengde – høyde og 60 m. Tirsdag 2. juni Idrettsplassen kl. 17.30
8 Røgden rundt, ca. 30 km sykkeltur Lørdag 6. juni Joker’n kl. 11.00
9 Sundtvegen – Sæterbakken – Revholtet ca. 6 km gåtur Tirsdag 9. juni Finnetunet kl. 18.00
10 Til Haugsætra. Gåtur 4,5 km Tirsdag 16. juni Sankop kl. 18.00
11 Løvhaugen. Se nedenfor. Lørdag 20. juni Joker’n kl. 11.00
12 Til Schumann via gml. Lønhaugvegen. Gåtur 7 km Tirsdag 23. juni Lønhaugkrysset 18.00
13 Promillevegen ca. 25 km sykkeltur Tirsdag 30. juni Finnskogparken kl. 18.00
14 Revholtet- Danseskjæret – Skibakken – Svullrya. Gåtur 5 km. Tirsdag 7. juli Gamleskolen kl. 18.00

Alle turene går på stier/skogsbilveger/traktorveger. Tempoet blir ikke større enn at alle klarer å henge med. Flere turer settes opp etter ferien.

Tur 8 Røgden rundt 6/6, ta med mat. Det blir en lengre stopp ved Godtlundsteinen ved Håven, der vil alle få kaffe eller noe annet å drikke. Ellers tar vi pauser når behovet melder seg. Det er lurt å ha litt drikke på sykkelen.

Tur 11 Løvhaugen 20/6. Vi kjører bil til Løvhaugsåa og går så opp til Løvhaugen. Vi skal se på et fangstgropanlegg og får en orientering om Løvhaugen på Rognhaugen etterpå. Her tar vi også mat (mat må hver enkelt ha med selv) og kaffe. Turen går videre gjennom Løvhaugen ned til Løvhaugsåa igjen.

For mer info ring Cato tlf. 970 10 114.

Høst

Aktivitetsplan

Turnnummer Tur Når Fremmøte
1 Knappaskjæret rundt, gåtur ca. 4 km. Tirsdag 14. juli Lønhaugkrysset kl. 18.00
2 Opp på Hesthaugen, gåtur ca. 6 km Tirsdag 21. juli Iversplass kl. 18.00
3 Dugnad på idrettsplassen. Se egen plakat. Tirsdag 27. juli Idrettsplassen kl. 17.00
4 Sykkeltur Svullrya – Hytjanstorpet – Peppervika – Storbergsbrua – Svullrya. Ca. 20 km. Tirsdag 4. august Rotnebrua kl. 18.00
5 Gåtur til Næverhaugen ca. 6 km Tirsdag 11. august Joker’n kl. 18.00
6 Finnskogen Duatlon. Sykling og løping. Lørdag 15. august Idrettsplassen 12.00
7 Bårderudsætra rundt. Gåtur ca. 5 km. Tirsdag 18. august Skytebana kl. 18.00
8 Gåtur «Langs Rotna» ca. 6 km Tirsdag 25. august Rotnebrua kl. 18.00
9 Gåtur Slettj.v. – Gåtj.v. – Halvortj.v. gåtur ca 4 km Tirsdag 1. september Rotnebergsvegen/Storbergskrysset kl. 18.00
10 Aktivitetsdag på idrettsplassen. Mer info kommer på hjemmesida til GFI. Lørdag 5. september Idrettsplassen kl. 12.00
11 Stubbliberget rundt og om Stubblibergsjordet. Gåtur 4 km Tirsdag 8. september Iversplass kl. 17.00

Alle turene går på stier/skogsbilveger/traktorveger. Tempoet blir ikke større enn at alle klarer å henge med.

Finnskogen Duatlon 15. august: Det blir ferdighetssykling og runder på idrettsplassen og/eller sykkelbana. Løpinga blir på idrettsplassen. Dette blir for alle, både små og store.

Tur 11: Sesongavslutning med kaffe/brus og grill på Ivers plass etter turen. Ta med det du vil grille. GFI ordner kaffe.

For mer info ring Cato tlf. 970 10 114

Gåtur i Kongsrudberget og innom Bagåsen.
Her ble det kafferast. 

Om

Medlemskap

Enten du er aktiv eller passivt medlem vil et medlemskap i Grue Finnskog Idrettslag være med på å skape miljø og aktiviteter. I tillegg vil medlemskapet gi økte kulturmidler. Beløpet kan settes inn på konto 1830 09 52646. Husk å opplyse navn og fødselsdato.

Vårt

Galleri

Våre

Styremedlemmer

Jørn Skaslien

Leder

E-post:
jorn@gruefinnskogil.no
Tlf: 917 92 577

Cato Rismoen

Kasserer og sekretær

E-post:
cato@gruefinnskogil.no
Tlf: 970 10 114

Daniel Kulblik

Styremedlem

E-post:
daniel@gruefinnskogil.no

Thorbjørn Bekken

Styremedlem

E-post:
torbjorn@gruefinnskogil.no
Tlf: 91650309

Ida Johanne Salbu Holen

Styremedlem

E-post:
ida@gruefinnskogil.no

vår

Støttespiller

Norsk Tipping

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør at du som spiller selv kan bestemme hvor litt av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Når du skal levere spill vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. 7% av din innsats går til det laget du ønsker skal få din andel, og vi håper selvsagt du velger idrettslaget vårt.